Polkult

minden második péntek 20:00-21:00

A legtágabban értelmezett politikai kultúrát tárgyaló műsor.

kultúra
Feliratkozás

Betöltés...

A Polkult, ahogy a neve is mutatja a legtágabban értelmezett politikai kultúra körül forgó műsor lenne, kéthetente, egy órában. A műsor készítői – Fekete Balázs, Ződi Zsolt, és Max – mindhárman úgy gondolják, hogy egy ország politikai- és közállapotát elsősorban azok az íratlan szabályok és a belőlük kiformálódó mögöttes kultúra határozza meg, amelyre oly kevés figyelmet fordítunk. Erre Magyarország elmúlt 25 éve remek példát nyújtott, hiszen a leírt szabályok szintjén kiépült egy példaértékű jogállami demokratikus struktúra, azonban épp a 2010-es választások, és az utána következő fejlemények mutatták meg elég egyértelműen, hogy az emberekben ezek a szabályok nem interiorizálódtak, a napi cselekvésben nem sikerült ezeket valóban magukévá tenni. Úgy tűnik, mintha nem lenne fontos számunkra ez az egész mizéria a jogállammal, alkotmányossággal, alapjogokkal, hatalommegosztással, és sok minden mással. Mintha ezt a legtöbbjük egy szűk politikus és jogász-elit belügyének tekintené. A műsor azért is lehet majd izgalmas, mert a műsorkészítők, - amellett hogy jó barátok és ketten kollégák is, – valójában eltérő politikai értékrendszer szemüvegén át látják a világot. Balázs konzervatív beállítottságú, Zsolt és Max inkább liberálisok; Balázs több mint 10 évvel fiatalabb Zsoltnál és Maxnál, ezért politikai „eszmélése” elsősorban nem 1989-hez, hanem 1998-hoz kapcsolódik. Ugyanakkor mindhárman azt gondolják, hogy ettől még remekül meg lehet érteni egymást, sőt akár egyetértésre is lehet jutni bizonyos dolgokban. És az is előfordulhat, hogy az úgynevezett jobb és az úgynevezett baloldali – bármit is jelentsenek ezek a terminusok – álláspont között szinte semmi különbség nincsen. A műsorkészítők rendszeresen szeretnének meghívni majd egy vendéget is a műsorba, aki úgyszintén érkezhet bármelyik oldalról. Azt remélik, hogy a vendég és a műsorkészítők személye a jó témafelvetésekkel együtt teremtenek majd egy vibráló, gondolat-teli erőteret. A műsor mindenképpen igyekszik kerülni az aktuál-politizálást, és különösen ennek azt a széles körben elterjedt változatát, amely démonizálja a másik oldal gondolatait és személyiségeit.

Ízelítő a műsor tervezett témáiból: 

  1. Mi az az alkotmány és az alkotmányosság? 
  2. Mi az, hogy a demokrácia kultúrája, és miért hiányzik ez nálunk? 
  3. Mik az alapjogok, és miért fontosak? 
  4. Mit jelent a hatalommegosztás, és miért nem jó, ha nincsen? 
  5. Mit jelent a sajtószabadság, és nálunk milyen a helyzete? 
  6. Milyen új kihívásokat teremt a globális terrorizmus? 
  7. Mit jelent a tekintély, és miért van rá szükségünk? 
  8. Miért fordulnak el az emberek a politikától, és miért baj ez? 9. Miért jó dolog politizálni? stb., stb.,

Betöltés...

Levél a műsorkészítőknek

Feladó

Tárgy

Üzenet