Működő módszertanok IV. Lépésről lépésre program, bullying, roma integráció (Partners Hungary)

Mintamókus
2021.11.15. - 17:00
Lejátszás

unnamed

Ebben az adásban vendégeim Bacsó Flóra és Deák Éva a Partners Hungary Alapítványtól.

Emberek és közösségek közti kapcsolatok építésével foglalkoznak 1994 óta. 3 stratégiai területen dolgoznak: konfliktuskezelés, minőségi oktatáshoz való hozzáférés és roma integráció (interkulturális mediáció).
Az oktatásban végzett munkájuk során fontos számunkra, hogy a gyerekekkel dolgozó szakemberek képesek legyenek megteremteni a gyerekek optimális fejlődéséhez szükséges feltételeket, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű gyerekekre. Ebben segít nekik a Lépésről Lépésre gyermekközpontú pedagógiai program, valamint az óvodákra- iskolákra szabott konfliktuskezelő és bullying megelőző foglalkozásaik, képzéseik.

A műsorban arról beszélgetünk, hogy
- mi szükséges ahhoz, hogy az óvodában és az iskolában őszinte, elfogadó légkör alakuljon ki jól szervezett működési keretek közt,
- mire és hogyan készíti fel a program a gyerekeket (annak érdekében, hogy egy működő közösség aktív, alkotó tagjává váljanak,
önállóan, tevékenyen vegyenek részt saját mindennapjaikban, képesek legyenek véleményt formálni és meghallgatni egymást; életkori szakaszaiknak megfelelően bizonyos helyzetekben döntéseket hozhassanak és gyakorolhassák a személyes felelősségvállalást; társas-érzelmi készségeik fejlődésével képessé váljanak az egymás iránti nyitottságra, természetes igénnyé váljék számukra az egész életen át tartó tanulás
- milyen hatékonysággal működnek a különféle programok,
- miért éppen ezekkel a területekkel foglalkoznak, hogy függnek össze, miképpen erősítik egymást.

https://partnershungary.hu/
https://www.facebook.com/PartnersHungary