SEGÍTŐ-FEJLESZTŐ KREATÍV ÍRÁS vendégeink: Tóth Viktória és Zsédely Tímea

Egyenes Labirintus
2022.01.08. - 17:30
Lejátszás

„Gyakran érezhetjük, hogy nem találjuk a megfelelő szavakat mindannak a pontos kifejezésére, ami bennünk és velünk történik. Az írás képessé tehet arra, hogy mélyebb önismerethez és fontos belátásokhoz jussunk. Az írás segít, hogy többet tudjunk meg önmagunkról és arról a módról, ahogyan otthonunkhoz, munkánkhoz, szeretteinkhez, illetve a minket körülvevő tágabb társadalomhoz és kultúrához viszonyulunk. Segíthet különböző perspektívákból megvizsgálni emberi tapasztalatainkat, segít az értékek, elvek, érzések és identitás tisztázásában, metaforákat ad kezünkbe, hogy kifejezzük a máshogyan kifejezhetetlent.”
(Béres Judit: „Azért olvasok, hogy éljek”. Pécs, Kronosz, 2017. 122–124.)

Vendégünk két olyan külföldön élő magyar szakember, akik segítő-fejlesztő célzattal alkalmazzák munkájukban a kreatív írást, legyen szó akár irodalomterápiás önismereti csoportokról vagy anyanyelvmegőrzésről, nyelvtanításról.

Tóth Viktória

Tóth Viktória eredetileg magyar-német szakos nyelvtanár és finn szakos bölcsész, 2017 óta a Pécsi Tudományegyetemen végzett biblioterapeuta. 2002 óta tanít magyar mint idegen nyelvet felnőtteknek, 2018 óta pedig magyar származású gyerekeket is oktat jelenlegi lakóhelyén, a finnországi Tamperében. Irodalomterapeutaként a magyarországi receptív (már meglévő szövegekből kiinduló) és a Finnországban túlnyomórészt használt aktív irodalomterápia módszerét igyekszik ötvözni, ahol a hangsúly a csoporttagok által írt szövegeken van. A kreatív írás különböző lehetőségeit a gyerekek magyartanítása során is aktívan használja.
A Magyar Irodalomterápiás Társaság tagja.
http://www.irodalomterapia.hu/tagjaink/toth-viktoria.php
Honlapja: Nyelv és lélek – Kieli ja mieli: http://www.kielijamieli.fi/

Zsédely Tímea

Zsédely Tímea PhD pszichológus, színházi rendező, oktató, kreativitás-kutató. A Pécsi Tudományegyetemen szerzett PhD fokozatot pszichológiából, mester fokozatot pszichológiából, irodalomból, magyar nyelvészetből és művészetfilozófiából. Magyarországon született és nőtt fel, New Yorkban él. 2003 óta oktató, 2008 óta pedig szervező, színházi rendező és producer. A 10 Thousand Steps Hungarian Books és a Pilvax Art Center (New York) alapítója és tulajdonosa, valamint a Pilvax Productions művészeti vezetője, amelynek nemzetközi produkcióit rendezi és tervezi kortárs európai, többségében magyar szerzők műveiből. A Pilvax Art Center Nemzetközi Oktatási és Kreatív Stúdiónál 2008-tól, az Anyanyelvmegorzes.hu-nál 2018-tól, az AbsoLUTE Movementnél 2019-től mint alapító, művészeti vezető és oktató dolgozik nemzetközi kreatív produkciókon és oktatási projekteken, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A fantáziadús, nyitott, együttműködésen alapuló kreatív folyamatok inspirálják, beleértve a magyar nyelv és kultúra megőrzésének küldetését is.
Honlapok:
http://www.hunbookstore.com/
http://www.anyanyelvmegorzes.hu/

Facebook oldalak:
Pilvax Productions
AbsoLuTE Movement LANT Mozgalom
KOMA Kortárs Magyar Irodalom Nemzetközi Könyvklub